Zelf dagvaarden

Bent u abonnee log dan nu in . Bent u geen abonnee kijk dan hier voor informatie over het abonnement.

Alsnog geld na dagvaarding
Van de bedrijven die na de waarschuwing voor de zwarte lijst toch nog niet betaalden, betaalt na ontvangst van de dagvaarding weer een deel. Een ander deel wil nu een regeling.

Veel verstekvonnissen
De meeste bedrijven komen niet naar de rechtbank en worden dan bij verstek veroordeeld.

Vonnissen
Is uw vordering door de rechtbank akkoord bevonden dan zal de rechtbank uw debiteur veroordelen om ook de rente en kosten te betalen.

Deurwaarder executeert
Het vonnis kan door de deurwaarder worden geëxecuteerd. U kunt uw debiteuren online dagvaarden. Voor bedragen tot 5.000 euro kunt u uw afnemers online dagvaarden bij de Kantonrechter. U hoeft daar de deur niet voor uit! De kantonrechter behandelt vorderingen tot 5.000 euro, zonder dat u daar een advocaat voor nodig heeft. U stelt online de dagvaarding op en de deurwaarder zorgt voor betekening.

De kosten
1. U betaalt de deurwaarder voor het betekenen van de dagvaarding € 70,85. Dit is een vast bedrag dat voor alle deurwaarders geldt.
2. Van de rechtbank ontvangt u een rekening voor het griffierecht, afhankelijk van de hoogte van uw vordering:
- tot 90 euro is het griffierecht € 59,-
- tot 453 euro is het griffierecht € 90,-
- tot 1.361 euro is het griffierecht € 149,-
- tot 5.000 euro is het griffierecht € 196,-
In de online dagvaarding wordt gevraagd de schuldenaar te veroordelen tot betaling van uw kosten. Dat zijn de kosten van de deurwaarder en het griffierecht plus de rente.

De dagvaarding
Het online maken van een dagvaarding is simpel en kost u de eerste keer hooguit 20 minuten. U maakt de dagvaarding door de volgende gegevens in te voeren:
1. De gegevens van de eiser, dat bent u zelf.
2. De gegevens van de gedaagde, dat is degene die niet betaald heeft.
3. De gegevens van de vordering, dat is de levering en de factuur.

Na het invullen van de gegevens kunt u de dagvaarding online naar de deurwaarder sturen. Deze voegt in overleg met de rechtbank de datum en het tijdstip van de zitting toe en gaat naar de gedaagde partij om de dagvaarding te betekenen. Daarna stuurt de deurwaarder de dagvaarding aan u terug.

U stuurt de getekende dagvaarding zelf per post naar de kantonrechter (het begeleidend briefje met het juiste adres kunt u van onze site downloaden).

De procedure
De meeste zaken bij de kantonrechter eindigen met een verstekvonnis. Dat wil zeggen dat de gedaagde partij niets van zich laat horen en wordt veroordeeld tot betaling van uw factuur plus rente en kosten. Van de 398.000 in 2005 door de kantonrechter uitgesproken vonnissen ging het in 317.000 gevallen om verstekvonnissen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Dat betekent dat in 80% van de zaken er binnen een aantal weken na het uitbrengen van de dagvaarding een uitspraak kwam.

Van de resterende 20% ging een gedeelte na het ontvangen van de dagvaarding alsnog over tot betalen en in de overige gevallen werd er door gedaagden verweer gevoerd. U krijgt als eiser dan de gelegenheid daarop schriftelijk te reageren.

Als de zaak erg gecompliceerd wordt kan de Kantonrechter een comparitie gelasten. Beide partijen worden dan tijdens een speciale zitting gehoord, waarbij meestal gepoogd wordt er samen uit te komen.

De software
De software stelt online een correcte dagvaarding samen die aan alle eisen voldoet. Aan de hand van de woonplaats van de gedaagde wordt de juiste kantonrechter geselecteerd en kunt u een deurwaarder kiezen. U kunt de dagvaarding printen en online naar de deurwaarder verzenden.