Spelregels

Aanmelden
Bedrijven kunnen alleen aangemeld worden voor de zwarte lijst indien het bedrijf:
- een correcte factuur heeft ontvangen
- een herinnering heeft ontvangen
- minstens één aanmaning heeft ontvangen
- in gebreke is gesteld
- de vordering niet betwist.

Waarschuwen
Bedrijven worden gewaarschuwd dat zij op de zwarte lijst gaan komen als:
- u het bedrijf online heeft aangemeld
- de aanmelding door Incassoregister is geaccepteerd.

Plaatsen
Bedrijven worden op de zwarte lijst geplaatst wanneer:
- het bedrijf niet binnen 5 dagen na de waarschuwing reageert, of
- het bedrijf wel binnen 5 dagen reageert, maar de vordering niet betwist, of
- het bedrijf de vordering oneigenlijk betwist.

Verwijderen
Bedrijven worden van de zwarte lijst verwijderd:
- na ontvangst van de betaling, of
- indien een betalingsregeling is overeengekomen en wordt nagekomen.