Wettelijk rente verhoogd per 1 juli 2011

Per 1 juli 2011 is de wettelijke rente voor zowel handelstransacties (van 8 naar 8,25%) als niet-handelstransacties (van 3 naar 4%) verhoogd.

Periodieke aanpassing. Het rentepercentage van de wettelijke rente wordt ieder half jaar (per 1 januari en per 1 juli), indien noodzakelijk, aangepast.

Betalingstermijn. Bij het afsluiten van overeenkomsten met bedrijven, overheid of consumenten wordt vaak een betalingstermijn afgesproken. Meestal staat deze termijn in de algemene voorwaarden en soms in de overeenkomst zelf.

Hoelang? De wet stelt dat een betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Is er geen termijn afgesproken? Dan geldt er een termijn van 30 dagen.

Berekenen. Als een klant te laat betaalt, dus ná de afgesproken betalingstermijn óf na 30 dagen, dan mag de leverancier de wettelijke rente in rekening brengen over het bedrag dat betaald moet worden. De wettelijke rente kan gezien worden als een vergoeding voor vertragingsschade én als een manier om betalingsachterstanden te voorkomen.

Bedrijven of overheid. Als u levert aan bedrijven of aan de overheid, dan wordt er gesproken van handelstransacties en geldt de wettelijke rente voor handelstransacties. Deze rente bedraagt dus vanaf 1 juli 2011 8,25%. Niet mals dus als u een flinke vordering heeft op uw klant en de moeite waard om erachteraan te gaan.

Consumenten. Als u levert aan consumenten is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van toepassing. Deze rente is met 4% een stuk lager dan de wettelijke rente voor handelstransacties, maar nog altijd hoger dan spaarrente.

Afwijken mag!

Op papier. In een overeenkomst (of in algemene voorwaarden) mag u afwijken van de wettelijke rente.

Rente op rente. Als een klant na een jaar nog steeds niet heeft betaald, wordt de over dat jaar verschuldigde rente bij de hoofdsom opgeteld, waardoor er een nieuwe hoofdsom ontstaat. Het jaar daarop wordt over deze nieuwe, hogere hoofdsom wettelijke rente berekend. Dit wordt ‘rente op rente' of ‘samengestelde rente' genoemd in tegenstelling tot enkelvoudige rente waarbij de rente apart van de hoofdsom wordt gehouden en elk jaar alleen over de hoofdsom wordt berekend. Als in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden niets anders is afgesproken, geldt rente op rente.

Voor het berekenen van de wettelijke rente kijk op: http://www.wettelijkerente.net