Vragen - Wanbetalers

Ons bedrijf heeft een kennisgeving ontvangen dat wij zijn aangemeld voor de zwarte lijst bedrijven. Wat nu?

Als u het niet eens bent met de vordering dan kunt u dat aangeven via de link in de e-mail of zoals beschreven in de kennisgeving als u deze per post ontving. Heeft u een goede reden om de vordering te betwisten dan wordt uw bedrijf niet opgenomen op de zwarte lijst bedrijven.

Klopt de vordering dan kunt u deze alsnog betalen, waarna u van de zwarte lijst bedrijven wordt verwijderd. U ontvangt daarvan ook weer een kennisgeving.

Klopt de vordering, maar kunt u niet ineens betalen, probeer dan een regeling te treffen met de schuldeiser. Uw bedrijf staat gedurende de looptijd van de vordering op de zwarte lijst. Zijn de afspraken nagekomen dan worden uw gegevens weer verwijderd van de zwarte lijst bedrijven. U ontvangt daarvan ook weer een kennisgeving.

Klopt de vordering en betaalt u deze niet dan kan deze, zodra er nog een vordering op uw bedrijf wordt aangemeld door een andere schuldeiser, gebruikt worden om het faillissement van uw bedrijf aan te vragen.

Reageert u niet binnen 5 dagen op de kennisgeving dan nemen wij aan dat de vordering juist is en wordt uw bedrijf opgenomen op de zwarte lijst.