Incassozaken blijven te lang liggen

LEUSDEN - Het gros van de ondernemers is te afwachtend met het incasseren van openstaande facturen. Ondernemers spreken debiteuren niet of te laat aan op hun betalingsgedrag uit angst om de relatie op het spel te zetten. Het aantal onbetaalde facturen neemt toe en de liquiditeitspositie van de onderneming verslechtert.

Dit stelt Anne-Luut Dijkstra, hoofd speciale zaken bij ARAG, naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd door BusinessCompleet naar de betalingsproblematiek van ondernemers in opdracht van ARAG.

Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers diverse redenen horen voor het niet betalen van facturen. ‘30 procent van de klanten vergeet dikwijls een factuur te betalen, 27 procent heeft het geld even niet en 24 procent hanteert een betalingstermijn van 90 dagen’, aldus Dijkstra. Een derde van de ondernemers durft uit angst om de relatie met de klant te beschadigen, hen hier niet formeel op aan te spreken.

Dijkstra: ‘Ondernemers spelen hierdoor teveel zelf voor bank. Dikwijls staat 30.000 tot 40.000 euro gedurende een paar maanden open, zonder dat hier rente over wordt gerekend. Deze houding tast de kredietwaardigheid van ondernemers aan. Nu de banken zich terugtrekken als financier, staat de ondernemer er zelf voor en moet hij opkomen voor zijn onderneming.’

Volgens Dijkstra moet de ondernemer zijn angst opzij zetten en zijn debiteurenadministratie op orde brengen. ‘Het sneller incasseren van vorderingen bespaart de ondernemer duizenden euro’s per maand’, aldus Dijkstra.

Dijkstra geeft ondernemers de volgende tips om betalingsproblemen te voorkomen:

- Betalingstermijn beperken tot vier weken;
- Inzicht krijgen in de kredietwaardigheid van afnemers;
- Stel het eigen belang bij debiteurenbeheer centraal;
- Pas de briefje-briefje-belletje methode toe.

 

Bron: Businesscompleet- 11 november 2011